Hvordan gå frem når du får inkasso?

Hvordan gå frem når du får inkassoJeg har fått inkasso, hva gjør jeg? Du har endel rettigheter som du kan forholde deg til.

Jeg er uenig i inkassokravet, hvordan går jeg frem? Det første du må gjøre er å melde fra til Inkassobyrået, så saken blir satt på vent.

Inkassoloven avgjør om du har oppfylt alle krav, og om du har rettigheter å forholde deg til som du kan bruke imot byrået. Når inkassokravet har kommet – og du er uendig – fordi du for eksempel ikke har fått tilstrekkelig med purringer, så ta fort kontakt med den som krever inn penger. Enten inkassobyrå eller leverandøren som du mener har gjort feil. Viktig er det i denne fasen å dokumentere bade telefonsamtale, samt annen type kommunikasjon. Skriv gjerne også ned navnet på hvem du snakket med hos inkassobyrået.

 

Inkassokravet blir satt på vent!

Er det gode grunner for at du klager og det er åpenbare svakheter i rutinene, blir kravet sett på som omtvistet. Inkassosaken blir da ikke lenger en sak, men i slike tilfeller oversendes sakene til forliksrådet for en rettslig avgjørelse, hvor alle hensyn og fakta kommer på bordet. I mange tilfeller møtes partene på halvveien, eller en av partene vinner frem, fordi de har en god dokumentert sak.

 

Noen ganger så skjer det at inkassokravet ikke kommer frem i posten. Hva skjer da?

Posten er en risikofaktor både når det gjelder purringer og når det gjelder inkasso. Hva om brevet har kommet i naboens postkasse – eller en på et helt annet sted. Byråene er flinke til å dokumentere utsendelser, da de er klar over at den som blir innkrevet ofte bruker nettopp det at de ikke har sett inkassokravet. Kan dem dokumentere, så er det ingen god grunn at inkassovarselet har kommet bort i posten. Det vil si, har inkassobyrået dokumentert at brevet er sendt på forsvarlig måte til rett adresse, har du ikke så mye du har å si.

Men du har flyttet? Det hjelper dessverre ikke. Du plikter å oppgi din rette adresse til kreditor. Inkassobyrået har gjort sin plikt og du har dessverre en dårlig sak. Du vil ikke vinne frem på denne måten. Derfor er det viktig å følge med å varsle flytting og opptre ryddig i disse sakene. Det vi likevel vil anbefale er å snakke med leverandør. De vil gjerne beholde en god kunde, og det er ofte leverandøren trekker inkassosaken, og lar det bli med en advarsel.

 

Det er dyrt å ikke betale til forfall når det blir ofte

Forsinkelsesrente, og purringer koster penger. Hver gang du ikke holder fristen, så må du betale forsinkelsesrenter. Disse rentene er lovfestet og faste, og du har derfor ikke noe valg. Disse må du betale. Her står det hos Finansdepartementet at de har fastsatt i forskrift at forsinkelsesrenten skal være 8,5 prosent p. a.  Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 360,-

Nård et gjelder låneavdrag kan renten bli enda høyre, om du ikke har betalt i tide. Da kan selskapet kreve den renten du har på lånet istedenfor. Du finner informasjon om dette på regjeringen.no – som fastsetter renter og betingelser som byråene må forholde seg til.

 

Egeninkasso er noe som bedriftene selv gjør

Da er det ofte 2 varianter bedritene forholder seg til. For et varsel kan de kreve inn 1:10 av satsen, og for en betalingsoppfordring kan de kreve 3:10 av inkassosatsen

Kreditor kan maks ta betalt for 2 purringer og en betalingsoppfordring. Eventuelt en purring, ett varsel og så kan de ta betalt for en betalingsoppfordring.

 

Noen krav som et inkassovarsel må oppfylle

  1. Det må komme skriftlig og på papir
  2. Fristen for opprinnelig krav må være forfalt
  3. Det skal være minimum 14 dagers betalingsfrist
  4. Kreditor kan sende deg varsel uten å ha send deg purring på forhånd. Men da stilles det krav på at det skal ha gått minimum 14 dager etter den opprinnelige betalingsfristen
  5. Man må opplyse tydelig hva kravet gjelder
  6. Man må opplyse tydelig kravets størrelse